האתר בהרצה

Search
Close this search box.

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית

כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית שלו.

מטרת התוכנית העסקית הינה קבלת החלטה על היציאה לפרויקט, וכן על אופן הביצוע שלו.

התוכנית מתבססת על סקר שוק המציג את היתרונות היחסיים, את קהל היעד והמתחרים הרלוונטיים, והיא מציגה תחזית תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד, וכן בוחנת את הרווחיות של הפרויקט ואת נקודת האיזון שלו.

חברת אורבניקס בעלת ניסיון של מעל 30 שנה בהכנת תוכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית, לפרויקטים בהקמה עצמית, ב- BOT, או במסגרת שותפויות אחרות.

במהלך השנים, הוכנו על ידנו תוכניות עסקיות רבות לרשות מקומית/יזם פרטי/חברה עירונית/תאגידים ציבוריים ועוד ,לצורך קבלת החלטות על אופן קידום וביצוע פרויקטים ו/או קבלת מימון, או לצורך אישור הפרויקט ע"י הרגולטור הרלוונטי.

מוצרים:

  • תכנית עסקית / בחינת היתכנות כלכלית
  • בחינת חלופות לביצוע פרויקט
  • תכנית אסטרטגית כלכלית להקמת חברה עירונית
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת קול קורא להתרת חסמים תקציביים של המשרד לפיתוח הנגב והגליל
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת תכניות המראה

לפניות בכל הנוגע לתכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם יפית בר און, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

ליווי בניהול משק המים והביוב
כלכלה מוניציפלית

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים