ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים

ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים

בפרוייקטים של התחדשות עירונית יש חובה לבצע ייעוץ חברתי עם פרק חברה ונספח חברתי וליווי דיירים בהליך לרבות הדרכה, הקמת נציגויות, סיוע בבחירת עורך דין ועוד.

מהו הצורך?

דרישה לעמוד בתנאים לתכנית התחדשות עירונית.

למי מיועד המוצר?

כל מי שיוזם התחדשות עירונית – יזמים, רשויות מקומיות, חברות כלכליות, מנהלות להתחדשות עירונית, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרדי ממשלה, התארגנויות תושבים.

כיצד זה פועל?

לפני תחילת כל העבודה תמיד תבוצע פניה לקבלת הנחיות ברמה המקומית והארצית שיקבעו מה נדרש לבצע מתוף המפרט המלא בחוק ובנוהל.

לדוגמא – איך מכינים תסקיר? – התסקיר יתמקד ביחידות הדיור הקיימות במתחם. התהליך מחויב להתקיים מול בעלי הדירות/הזכויות אך בתוך התהליך אנו מאפשרות גם לשוכרים ודיירי דיור ציבורי להביע את דעתם ולהציע מענים גם לצרכים שעולים מהם.

  • בשלב הראשון, אוספים חומרי רקע על המתחם והשכונה, הקשר בין היזם לבעלי הדירות, מידע על אחוז החתימות. מידע על התארגנות בעלי הדירות.
  • בשלב השני, גיבוש נוסח שאלון ואישורו מול הלקוח והרשות המקומית. עריכת כלל הראיונות הנדרשים.
  • ביצוע הראיונות במגוון אמצעים – ראיונות פרונטליים "דלת לדלת", ראיונות טלפוניים, פלטפורמה לשאלונים מקוונים.
  • בשלב הרביעי, עיבוד של כלל הנתונים שנאספו, וכתיבת המלצות תכנוניות וחברתיות לתכנית. התסקיר מוצג ומאושר על ידי הגורמים הרשמיים והוא מצורף למסמכי התכנית.

תוצרים עיקריים:

  • נספח חברתי לתוכניות התחדשות עירונית.
  • תכנית עבודה חברתית ליזם להמשך שיתוף בעלי העניין בתהליך התכנון ככל שהתוכנית מתקדמת.
  • בסיס נתונים מלא ל100% מבעלי הזכויות הכוללת פרטי קשר שלהם/האם חתמו על הסכם ועוד. הקמת נציגויות תושבים לקידום ומימוש התוכנית.

לפניות בכל הנוגע לייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם עינת ליברמן אוזן או סנדרה גוסמן גירל, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור
תכנון עירוני ואזורי

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור מה זה פרוגרמה? בתכנון פיזי יש לספק לציבור איכות חיים שמרכיב מרכזי שלו הוא שירותי הציבור.