Search
Close this search box.

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

ניהול מערך הפסולת ברשות המקומיות (או באשכולות) הינו מערך מורכב תפעולית, כלכלית, סביבתית וציבורית. מטרת תכנית האב הינה לבחון באופן מקיף ויסודי את המערך הקיים ולהציע חלופות לייעולו. התכנית נועדה לתת מענה לצרכים של הרשות המקומית תוך התייחסות למורכבות התפעולית-כלכלית ושמירה על הסביבה והניקיון במרחב הרשות.

לקוחות לדוגמא: לוד, מבשרת ציון, בנימינה גבעת עדה.

לפניות בכל הנוגע לתכניות אב לניהול וטיפול בפסולת ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם מיכאלה פולנסקי, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

פרוגרמות, ייעוץ כלכלי ועסקי למתקני פסולת
סביבה וקיימות

כתיבת הנחיות מרחביות בתחום הפסולת

כתיבת הנחיות מרחביות בתחום הפסולת כתיבת הנחיות מרחביות בתחום אצירת הפסולת הינו כלי חשוב ויעיל בתכנון עירוני. בהנחיות המרחביות ישנה

פסולת עודפת: עריכת תחשיבים וליווי ביישום
סביבה וקיימות

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי מכרז לפינוי וטיפול בפסולת הינו אחד הכלים החשובים והעיקריים לניהול מערך הפסולת ברשות המקומית. לאורבניקס