Search
Close this search box.

תכנון סביבתי מרחבי

תכנון סביבתי מרחבי

המחלקה הסביבתית מתמחה בתכנון סביבתי מרחבי במגוון פרוייקטים ותהליכים, ביניהם:

  • תכניות לשטחים פתוחים – המחלקה הסביבתית באורבניקס הובילה מספר רב של תכניות אב לשטחים פתוחים במועצה אזוריות, ביניהן: גליל עליון ומבואות חרמון, מעלה יוסף, עמק הירדן, הגליל התחתון, עמק המעיינות, מטה אשר ומזרעה וגלבוע.
    מטרתן של תכניות אלה היא להתוות מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים ונכסי הטבע והסביבה ברשות. התכניות אינן סטאטוטוריות אך מהוות כלי חשוב לקבלת החלטות על פיתוח ושימור בהתבסס על מידע, סקרים עדכניים וניתוח מרחבי. התכניות אף כוללות פרק בנושא ניהול השטחים הפתוחים, בו מוצע מנגנון ארגוני ונהלי עבודה המותאמים לכל רשות ורשות.
  • תכניות אב לשבילי אופניים – תכניות לפיתוח רשת רכיבה לצרכי יוממות ולצרכי פנאי ונופש במרחב התכנון. תכליתן של תכניות אלה היא לייצר חלופה לשימוש ברכב הפרטי עבור "תנועה רכה" ("מיקרו מוביליטי") ולאפשר נגישות וקישוריות בין ישובים ובין מוקדים שונים במרחב. המחלקה הסביבתית הובילה ומובילה תכניות כאלה בעמק חפר, מטה יהודה ובמרחב אשכול שורק דרומי.תכניות אלה כוללות מספר שלבים עיקריים, ביניהם: סקירה מקיפה של המצב הקיים, ניסוח חזון ותפיסה תכנונית, בחינת חלופות ופירוט התכנית המוצעת. אנו בצוות המחלקה מאמינים בצורך לשתף את הציבור ובעלי העניין הרלוונטיים ולכן משלבים תהליכי שיתוף בתכניות אסטרטגיות מעין אלה.כלי עבודה חשוב המשמש את מתכנני הסביבה בעבודה השוטפת הוא ממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפי – GIS). כלי זה מתבסס על טכנולוגיית ESRI שמאפשרת הצגה, עריכה וניתוח נתונים גיאוגרפיים מתקדמים. צוות המחלקה מתמחה באיסוף, ניתוח וניהול מסד נתונים תכנוני סביבתי, מיפוי מתקדם בהתאמה אישית ללקוח, יצירת מפות אינטראקטיביות, עריכת סקרים מרחביים וניתוח נתונים בזמן אמת.

שרותים נוספים:

  • חוות דעת ומסמכי מדיניות בנושאי תשתית (ניתוח ובחינת אתרים מוצעים לשדות תעופה, קווי ומתקני חשמל, קווי מים).
  • סקרים לאיתור שטחים למתקנים כמו: פסולת, אנרגיה מתחדשת ועוד.

לפניות בכל הנוגע לתכנון סביבתי מרחבי ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם נועה גכט תמרי או שיר מתיתיהו, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

פסולת עודפת: עריכת תחשיבים וליווי ביישום
סביבה וקיימות

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי מכרז לפינוי וטיפול בפסולת הינו אחד הכלים החשובים והעיקריים לניהול מערך הפסולת ברשות המקומית. לאורבניקס

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים
סביבה וקיימות

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים בחלק מהתכניות נדרש ייעוץ סביבתי בנושא ספציפי ולעתים אף שימוש במודלים וביצוע בדיקות וסקרי שטח. לצוות