האתר בהרצה

Search
Close this search box.

תוכניות אב, תוכניות אסטרטגיות

תוכניות אב, תוכניות אסטרטגיות

כולנו מכירים את התהליך הארוך, שלא לומר "ויה דולורוזה" שלעיתים תכניות סטטוטוריות עוברות עד לאישורן. בדיוק בשל כך התבססו תוכניות אב ו/ או תוכניות אסטרטגיות כמוצר-על ו/או מוצר נלווה לתכנון הסטטוטורי.

תכניות אב/תכניות אסטרטגיות הינן תכניות אשר מספקות את המסגרת התכנונית לרשויות מקומיות או לגופים שונים ומשמשות כתכניות מנחות לתכניות מפורטות אשר תיגזרנה מהן.

יתרונן המשמעותי של תכניות אב הוא שלא נדרש אישור מוסדות התכנון ובהתאם התכניות משקפות גמישות תכנונית המתבטאת באפשרות לעדכן את התכניות בכל עת שיידרש ותוך פרק זמן קצר יחסית.

אף כי לא נדרש אישור מוסדות התכנון, ניתן להציג תכניות אב בפני מוסדות התכנון ובמקרים רבים מוסדות התכנון מאמצים את תכניות האב.

השלבים המרכזיים בתהליך גיבוש תכנית אב כוללים:

  • הגדרה וחידוד של מטרות התכנית.
  • לימוד המצב הקיים וניתוחו – על ידי איסוף נתונים ממקורות גלויים, מהרשות המקומית וגופי הסמך שלה, ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטיים וכיו"ב.
  • גיבוש חזון יישובי/מועצתי/אחר – נערך ע"י צוות התכנון בשיתוף עם מזמין העבודה.
  • גיבוש מטרות, יעדים ואמצעים.
  • עריכת תחזיות אוכלוסייה ופרוגרמה כמותית מפורטת לשטחי ציבור הכוללת, פירוט שירותי הציבור השונים, היקף השטח הנדרש בדונם ובמ"ר בנוי, המלצות לשילובים בין שירותים והמלצות למיקום. הפרוגרמה כוללת גם שטחים ציבוריים פתוחים.
  • גיבוש "לב התכנית" – התייחסות פרטנית לתחומים השונים הכלולים בתכנית: חברה, קהילה ודמוגרפיה, שירותי ציבור. בהתאם לצורך, ניתן להתייחס גם להיבטים כלכליים, סביבתיים, נופיים, תחבורתיים וכיו"ב.
  • סיכום התכנית לכדי תכנית עבודה – ריכוז המלצות בתחומים השונים בהם עסקה התכנית והצעות לפרויקטים תוך התייחסות לשלביות ביצוע.
  • אופציונלי שיתוף ציבור – מוצע לקיים לאורך תהליך גיבוש התכנית מפגשים עם הציבור. פרטים נוספים אודות שיתוף ציבור בסעיף נפרד.

לכלל צוות אורבניקס ולמחלקת התכנון והסביבה בפרט, ניסיון עתיר בהכנת תוכניות אב ו/או תוכניות אסטרטגיות המתבטא בהובלת תהליך גיבוש התוכנית ותכלול מגוון הנושאים הכלולים בתכנית לרבות יועצים כלכליים וסביבתיים שיש לנו מבית.

כמו כן, יש לנו ניסיון רב בהובלה וניהול של תהליכי שיתוף ציבור בתכנון.

תכניות מסוג זה ערכנו ביישובים רבים ומגוונים, בין היתר בערים ובמועצות מקומיות דוגמת פתח תקווה, חולון, באר שבע, שוהם, כוכב יאיר-צור יגאל, מודיעין עלית, נהריה, מ.א. עמק חפר, קיבוץ עינת, בית יצחק , געש, לכיש, צרעה ועוד

לפניות בכל הנוגע לתוכניות אב, תוכניות אסטרטגיות ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם לואיס בר – ניר, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור
תכנון עירוני ואזורי

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור מה זה פרוגרמה? בתכנון פיזי יש לספק לציבור איכות חיים שמרכיב מרכזי שלו הוא שירותי הציבור.