האתר בהרצה

Search
Close this search box.

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס

רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע, והן מבחינת הצרכים המרחביים של אותם אזורים.

לחברת אורבניקס ניסיון רב בזיהוי של האפשרויות העומדות בפני בעלי הקרקע ובגיבוש מתווה לחלופה המיטבית.

לאחר תהליך עבודה שאנו מבצעים בשיתוף עם הגופים המחזיקים בקרקעות, אנחנו מגבשים מתווה לשיפור השימוש בנכסים, תוך התייחסות למגבלות התכנוניות ולסקר השוק בתחום המבוקש, וכן תוך הערכת הישימות שבכל צעד מומלץ.

תוצר של העבודה יכול להיות למשל המלצה על רה-תכנון או השארת המצב התכנוני הקיים. בהמשך, המלצה על מיקום של שימושי קרקע מיטביים תוך ראיה תכנונית כוללת. בפן הכלכלי תחשיבי כדאיות כלכלית לבינוי, כולל הפעלת מיזמים אפשריים ואופן ההפעלה שלהם.

לאחר בחירת חלופה מועדפת, נבנית תכנית פעולה לביצוע, כולל לו"ז להוצאה לפועל של הפרויקט.

לקוחות לדוגמא עבורם ביצענו עבודות לשביעות רצונם:

עיריית חולון שם גובשה המלצה לרה תכנון של מתחם ציבורי, מסחרי ומלונאי בבעלות עיריית חולון והפיכתו למוקד מטרופוליני, תוך הצבעה על שינויי ייעוד אפשריים והצבעה על אופן ההפעלה המיטבי של הפרויקט (בין חלופות קומבינציה, BOT, מכירת הקרקע וכדו').

עבודה זו נוהלה ובוצעה על ידינו בהובלת צוות משותף עם משרד שמאים ומשרד עו"ד וייעוץ מס.

כמו כן, תהליכים דומים ביצענו יחד עם קיבוץ להבות חביבה, משקי עמק יזרעאל בע"מ, אגודה חקלאית בית יצחק, חברה ארץ ישראלית לישוב עולים בע"מ, ועוד.

את השירות מספקים כלכלנים בעלי ניסיון בתחום התכנון העירוני, ובעלי היכרות עם השלטון המקומי: היבטי תקצוב, ארנונה, השבחה, מיסוי, היבטים תכנוניים, וכן מתכנני ערים ואזורים הבקיאים בתהליכי התכנון והבנייה.

לפניות בכל הנוגע לשימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם שחר אוריאן, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

גיבוש מודלים כלכליים
כלכלה מוניציפלית

גיבוש מודלים כלכליים

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי

עריכת תחשיבים לחוקי עזר
כלכלה מוניציפלית

עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים