קיימות, מדיניות סביבתית והיערכות למשבר האקלים

קיימות, מדיניות סביבתית והיערכות למשבר האקלים

פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח הממלא את צרכי בני האדם בהווה, מבלי לפגוע ביכולת לספק את צורכיהם של הדורות הבאים.

המחלקה הסביבתית באורבניקס, מאז הקמתה לפני כ- 15 שנה, מייעצת למגוון גופים במגזר הציבורי והפרטי בגיבוש מדיניות סביבתית, הטמעת פיתוח בר קיימא (קיימות) וצמצום צריכת משאבים.

לפני למעלה מעשור, עת נכנס המושג "פיתוח בר קיימא" לשיח הציבורי, הוביל צוות המחלקה תכניות אב רבות לפיתוח בר במועצות אזוריות. תכניות אלה נועדו לתרגם את המושג לתפיסה הניהולית-ארגונית של כל מועצה ומועצה ולהציע דרכי הטמעה בתחומי העשייה השונים של הרשות, כמו: תכנון ובניה, חינוך, כלכלה מקומית, חברה וקהילה ועוד (למשל: משגב, עמק יזרעאל, רמת הנגב, גזר, הגליל העליון, זמר ועוד).

במעלה הדרך, ערך הצוות תכניות לצמצום צריכת משאבים: ברשויות מקומיות במסגרת יזמת "תג הסביבה" של מרכז השלטון המקומי (דוגמאות: הרצליה, צפת, יבנה, מזרעה) ובמשרדי ממשלה (פנים, ביטחון, בינוי ושיכון, חקלאות, תקשורת, רווחה), במסגרת החלטת ממשלה "ממשלה ירוקה – ייעול התפעול של משרדי הממשלה" (החלטה 1057 משנת 2009). תכניות לקיימות ערכנו גם לשתי חברות ממשלתיות – נתיבי גז לישראל וחברת פארק אריאל שרון, אותה גם ליווינו במעקב אחרי יישום בפועל של יעדי התכנית.

האתגר הסביבתי המרכזי הניצב כיום בפני מדינת ישראל והעולם כולו הוא התמודדות עם שינויי האקלים. משבר האקלים הוא למעשה האיום החמור ביותר על האנושות והוא מחייב ארגונים וגופים לזהות את תחומי הפעולה הנדרשים ולפתח כלים להסתגלות והתמודדות. לצוות המחלקה, יחד עם יועצים מומחים בתחומים רלוונטיים (כמו: אנרגיה, ניקוז, נוף) יכולת להוביל תכניות אלה, תוך רתימת בעלי העניין, הקמת צוותי פעולה וגיבוש יעדים ואמצעים ליישום.

במקביל לתכניות אב ותכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, צוות המחלקה מתמחה בייעוץ בתחום הקיימות בתכניות בינוי. המטרה בשלב הבינוי (בין שלב התב"ע לשלב ההיתר) היא להביא לידי ביטוי היבטי קיימות בכל תחומי התכנון: אדריכלות, תנועה ותחבורה, מים, חשמל ואנרגיה, נוף ושטחים פתוחים. במסגרת העבודה, אנו מבצעים תיאום פרטני מול כל יועצי הפרוייקט וככל שנדרש – מציעים הצעות לשיפור וטיוב, מתוך ראיית הסביבה והמשתמשים העתידיים בה.

חשוב לציין כי בשנים האחרונות פורסמו מדריכים ארציים ועירוניים לתכנון מקיים ובמסגרת עבודתנו אנו דואגים להטמיע הנחיות עדכניות תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לכל פרוייקט ופרוייקט.

לפניות בכל הנוגע לקיימות, מדיניות סביבתית והיערכות למשבר האקלים ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם נועה גכט תמרי, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת נספחי פסולת לתב"ע / תכנית בינוי / היתר
סביבה וקיימות

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת ניהול מערך הפסולת ברשות המקומיות (או באשכולות) הינו מערך מורכב תפעולית, כלכלית, סביבתית וציבורית. מטרת

פסולת עודפת: עריכת תחשיבים וליווי ביישום
סביבה וקיימות

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי

מכרזי פסולת: ייעוץ מקצועי וליווי מכרז לפינוי וטיפול בפסולת הינו אחד הכלים החשובים והעיקריים לניהול מערך הפסולת ברשות המקומית. לאורבניקס