האתר בהרצה

Search
Close this search box.

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור

פרוגרמות לשירותי חינוך וציבור

מה זה פרוגרמה?

בתכנון פיזי יש לספק לציבור איכות חיים שמרכיב מרכזי שלו הוא שירותי הציבור. הפרוגרמה הינו הכלי לחישוב כמותי של היקף השטחים וסוגי המוסדות, אופן פריסתם במרחב ועיתוי הקמתן.

פרוגרמה זה תכנון?

פרוגרמה זה תכנון. פרוגרמה מתרגמת מדיניות אספקת שירותי ציבור במרחב על פי מדיניות – מדיניות פדגוגית בהקשר של שירותי חינוך, מדיניות תחבורתית בהקשר של נגישות, מדיניות חברתית-קהילתית בהקשר של עירוב שימושים/שילוב שירותים, מדיניות תפעולית בהקשר של מידת ריכוז-פיזור של שירותים ועוד.

שילוב שירותים?

מדינת ישראל היא מדינה קטנה וצפופה הצומחת בקצב גבוה. צו השעה הוא שימוש יעיל בקרקע. פרוגרמה חייבת לבטא את האפשרות לשלב בין שירותים אם בשטחים ציבוריים ואם בעירוב שימושים במסגרת מסחר, מגורים ועוד.

תוצרים שונים של פרוגרמה:

  • מדיניות אספקת שירותי ציבור.
  • מדריך להקצאות קרקע – מותאם ללקוח.
  • פרוגרמה כמותית.
  • המלצות לשילובים בין שירותים שונים.
  • המלצות לפיזור במרחב.
  • המלצות לעיתוי הקמה.
  • המלצות ליעול שטחי ציבור קיימים.
  • נספח פרוגרמה לתכנית סטטוטורית.
  • חוות דעת להקצאות קרקע.

לפניות בכל הנוגע לפרוגרמות לשירותי חינוך וציבור ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם ניר אולמן, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים