האתר בהרצה

Search
Close this search box.

פרוגרמות כלכליות לתעסוקה וליווי כלכלי בהליכי תכנון

יעוץ כלכלי בתכנון

גופים רבים מעורבים או יוזמים תהליכי תכנון עירוני: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, חברות מנהלות, אדריכלים, ישובים במרחב הכפרי, יזמים פרטיים.

אנחנו מאמינים שיש הכרח בהתאמת תהליכי התכנון העירוני למגמות בתחום התעסוקה והכלכלה. בפרט, יש לתת את הדעת על אופן התכנון של שטחי תעסוקה (תעשייה, משרדים, מסחר, בילוי, בידור, פנאי תיירות וכדו'). מהו היקף השטחים האופטימלי לתכנון? תמהיל השימושים מיטבי? מיקום ופריסה אופטימליים? מה הקשר האפשרי שלהם אחד לשני ולשטחים בייעודים אחרים (מגורים, מבני ציבור וכו').

איך זה עובד? אנחנו מתחילים מסקירת המצב הקיים בנושאי שטחי התעסוקה, בתא השטח הרלוונטי ובמרחב הסובב אותו אנו מגדירים, מזהים את היתרונות היחסיים של האזור, בוחנים כמה חלופות, ולבסוף מגבים המלצה מושכלת על היקף ותמהיל שימושים אופטימלי. כמהלך משלים, אנחנו מגבשים במידת הצורך תמריצים לפיתוח ולעידוד התחדשות של אזורי תעסוקה ומסחר.

התוצרים העיקריים בתחום הם פרוגרמות לשטחי תעסוקה, כתיבת הנחיות לתב"ע, גיבוש תמריצים לבעלי קרקעות לניצול מיטבי ופיתוח האזור, ועוד.

מקרי בוחן לדוגמא: ליווי כלכלי של תב"ע לאזור תעסוקה מערבי הרצליה עבור עיריית הרצליה, סקר היתכנות לאזור תעסוקה בשדרות, יעוץ כלכלי בהרחבת אזור התעשייה צ.ח.ר (משרד הכלכלה), פרוגרמה לשטחי מסחר בביתר עילית (משרד הבינוי והשיכון), ייעוץ כלכלי מוניציפלי בהכנת מסמך מדיניות להתחדשות מרכז העיר פתח תקווה (מנהל התכנון ועיריית פתח תקווה), ליווי כלכלי של תכניות מתאר: חולון, גבעת שמואל, כרמיאל.

כנושא משלים, בשנים האחרונות מתגבשת ההבנה כי יש לייצר אסטרטגיה לאזורי תעסוקה ומסחר קיימים וחדשים, על מנת לתת ביטוי מעשי לחזון התכנוני, ולהוציא אותו לפועל בכלים שאינם תכנוניים בלבד. עבודות שביצענו לדוגמא: תכנית אסטרטגית לאזור תעסוקה עכו מזרח, איפיון אזורי תעשיה בירוחם ואסטרטגיה לאז"ת הצפוני, אסטרטגיה לפיתוח נכסי משקי שאן, אז"ת מפעלי שאן, ועוד.

מעניקים את השירות מטעמנו כלכלנים בעלי ניסיון בתחום התכנון העירוני, ובעלי היכרות עם השלטון המקומי, ומתכנני ערים ואזורים בעלי ניסיון רב בעבודה מול מוסדות התכנון.

לפניות בכל הנוגע לפרוגרמות כלכליות לתעסוקה וליווי כלכלי בהליכי תכנון ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם שחר אוריאן, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

ליווי בניהול משק המים והביוב
כלכלה מוניציפלית

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים

גיבוש מודלים כלכליים
כלכלה מוניציפלית

גיבוש מודלים כלכליים

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי