Search
Close this search box.

עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים.
במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת ההשפעות הצפויות כתוצאה משינויים מוצעים.

להלן דוגמאות למחקרים שקודמו על ידנו:

  • מיפוי כלים לפיתוח כלכלי בשלטון המקומי
  • בחינת התועלות הכלכליות הנובעות מיכולות ניהוליות וארגוניות בשלטון המקומי
  • סקירת התפתחות ענף הכלכלה הכחולה בארץ ובעולם
  • סקירת התפתחות ענף המדטק בארץ ובעולם
  • בחינת השפעת הקמת שדה תעופה בנבטים על האוכלוסייה הבדואית בנגב
  • בחינת התועלות הנובעות מדיווח על העסקת עובדות משק בית, לעובדת, למעסיקה ולמשק

לפניות בכל הנוגע לעריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם בעז סגל, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

ליווי בניהול משק המים והביוב
כלכלה מוניציפלית

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים