Search
Close this search box.

מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

השימוש בכלי GIS בחברה בא לידי ביטוי בתחומי התכנון, הסביבה והכלכלה והוא כולל יצירת שכבות מידע מרחבי, ניתוחים מרחביים ומפות, ובעיקרו כולל את הפעולות הבאות:

  • יצירת שכבות מידע מרחבי על סמך תצלומי אוויר ו/או תשריטי תכניות.
  • ניתוחים מרחביים כמותניים ואיכותניים על סמך שאילתות וחיתוכים בין אזורי עניין לשכבות המידע המרחבי הקיימות.
  • יצירת קומפילציה של ייעודי קרקע מאושרים בתחום רשות או אזור על בסיס תשריטי תכניות.
  • המרת מידע טבלאי למידע מרחבי והמרת מידע מרחבי למידע טבלאי.

למה אנחנו?
כי אצלנו ממ"ג זה לא משהו טכני אלא חלק אינטגרלי של מהלכי תכנון.
כי אצלנו ממ"ג זה לא רק משהו טכני, אנחנו יודעים להפיק מהמידע תובנות, מסקנות, המלצות תכנוניות ואחרות.
בין שלל הלקוחות שעבורם אנו נותנים ייעוץ מקצועי שוטף: עיריות בת ים, פתח תקווה, קריית גת ועוד; מרד הפנים, הרשות לאכיפת במקרקעין ועוד.

לפניות בכל הנוגע למערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג) ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם שגיא כהן, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים