האתר בהרצה

Search
Close this search box.

כתיבת הנחיות מרחביות בתחום הפסולת

כתיבת הנחיות מרחביות בתחום הפסולת

כתיבת הנחיות מרחביות בתחום אצירת הפסולת הינו כלי חשוב ויעיל בתכנון עירוני. בהנחיות המרחביות ישנה הטמעה כבר בשלב התיכנון של המבנה / שכונה של אופן אצירת הפסולת ואופן הפינוי כך שניהול ופינוי הפסולת יבוצע באמצעים המתאימים ביותר לשכונה ולרשות המקומית.

ההנחיות הינן כלי חשוב למנהל השפ"ע למהנדס העיר וכמובן גם ליזמים ולאדריכלים המתכננים והמבצעים את פרויקטי הבניה והתשתיות העירוניות.

לקוחות לדוגמא: רמת גן , קצרין, אום אל פחם.

לפניות בכל הנוגע לכתיבת הנחיות מרחביות בתחום הפסולת ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם מיכאלה פולנסקי, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת נספחי פסולת לתב"ע / תכנית בינוי / היתר
סביבה וקיימות

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת ניהול מערך הפסולת ברשות המקומיות (או באשכולות) הינו מערך מורכב תפעולית, כלכלית, סביבתית וציבורית. מטרת