האתר בהרצה

Search
Close this search box.

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים

בחלק מהתכניות נדרש ייעוץ סביבתי בנושא ספציפי ולעתים אף שימוש במודלים וביצוע בדיקות וסקרי שטח. לצוות המחלקה שיתוף פעולה פורה עם יועצים סביבתיים מומחים בתחומים שונים בין היתר: מיקרו אקלים, אקולוגיה, אקוסטיקה, איכות אוויר, אקולוגיה, זיהום קרקע (סקרים הסטוריים וחקירת קרקע), הידרו-גיאולוגיה, קרינה ועוד.

אנו מספקים מענה כולל לדרישות של גופי הסביבה המוסמכים ומתכללים את העבודה של יועצי הסביבה המשולבים בפרוייקט.

לפניות בכל הנוגע לתכנון סביבתי מרחבי ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם נועה גכט תמרי או שיר מתיתיהו, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת נספחי פסולת לתב"ע / תכנית בינוי / היתר
סביבה וקיימות

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת ניהול מערך הפסולת ברשות המקומיות (או באשכולות) הינו מערך מורכב תפעולית, כלכלית, סביבתית וציבורית. מטרת

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים
סביבה וקיימות

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים

ייעוץ בתחומים סביבתיים פרטניים בחלק מהתכניות נדרש ייעוץ סביבתי בנושא ספציפי ולעתים אף שימוש במודלים וביצוע בדיקות וסקרי שטח. לצוות