האתר בהרצה

Search
Close this search box.

גיבוש מודלים כלכליים

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים.

להלן דוגמאות למספר מודלים כלכליים שפותחו על ידנו:

  • מודל כלכלי לשיווק שכונות מגורים בשיטת "תכנן ובנה" – גיבוש מודל כלכלי המביא לידי ביטוי את כלל השימושים והמקורות ליזם, בפרויקט מסוג "תכנן ובנה", שיטת שיווק בהסכם משולש: יזם – מדינה – רשות מקומית, במסגרתה היזם לוקח על עצמו את האחריות על פיתוח התשתיות, הקמת מבני הציבור והחינוך והקמת מבני המגורים, ומעמיד שכונה ה"מחכה לתושב".
  • מודל כלכלי לתקצוב רשויות מקומיות בגין פיתוח מואץ למגורים – גיבוש מודל כלכלי האומד את ההשפעות של פיתוח מואץ למגורים על תקציבה השוטף של הרשות המקומית ועל תקציב הפיתוח שלה, ומציע נוסחת תקצוב המביאה לידי ביטוי מאפיינים שונים של הרשות המקומית.
  • מודל כלכלי לתקצוב אשכולות אזוריים – גיבוש מודל כלכלי לתמיכה בהקמת והפעלת אשכולות אזוריים שהינם איגודי ערים משותפים למספר רשויות מקומיות שמטרתם שיתופי פעולה אזוריים, פיתוח כלכלי אזורי ויצירת יתרון לגודל באספקת שירותים מוניציפאליים. המודל הכלכלי מביא לידי ביטוי את המקורות והשימושים בשלבי ההקמה של האשכול, והפעלתו השוטפת.
  • מודל כלכלי לתקצוב וועדים מקומיים במועצות אזוריות – גיבוש מודלים כלכליים במועצות אזוריות רבות, אשר מביאים לידי ביטוי את סמכויות הוועדים המקומיים בהתאם למודל האצלת הסמכויות הקיים, ממפים את המקורות והשימושים לביצוע השירותים המוניציפאליים, ומציעים נוסחה מתאימה לתיקצוב הוועדים המקומיים, בהתאם למאפייניהם.
  • מודל כלכלי לגיבוש צו ארנונה רב שנתי – גיבוש מודל כלכלי לצו ארנונה רב שנתי המביא לידי ביטוי את מדיניות הרשות המקומית, לעידוד שימושים שונים באזורים שונים ולהיפך.

לפניות בכל הנוגע לגיבוש מודלים כלכליים ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם שחר אוריאן, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת תחשיבים לחוקי עזר
כלכלה מוניציפלית

עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים