תכנית מתאר גבעת שמואל

עיריית גבעת שמואל יזמה הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר. חברת אורבניקס נבחרה לקחת חלק בתכנית זו, כיום בראשות אדר' עדן בר. צוות החברה עוסק בייעוץ תכנוני-פרוגרמטי, ייעוץ כלכלי וייעוץ סביבתי ומעורב בנושאים הבאים:

    • גיבוש חזון הפיתוח העירוני הכולל, המבטא את מאפייניה הייחודיים של גבעת שמואל, בין היתר: עיר קומפקטית בלב אזור הביקוש במטרופולין ת"א ובעלת הוויה חברתית-דתית פלורליסטית.
    • שירותי ציבור – פירוט מגוון השירותים, ההקצאות הנדרשות, שילובים בין שימושים ופריסה במרחב העירוני.
    • כלכלה ותעסוקה – גיבוש המלצות להיקף ופריסת שטחי תעסוקה ומסחר לאור גידול האוכלוסייה הצפוי וכן יעוץ בנושא התחדשות עירונית.
    • סביבה – מיפוי וניתוח היבטי איכות הסביבה וקיימות, ניסוח המלצות והנחיות להטמעה במסמכי התכנית.
    • בנוסף, ניהלנו והובלנו את מהלך שיתוף הציבור בתכנית שכלל שני מפגשים ציבוריים.

אתגר מרכזי עימו התמודדנו בתכנית: מחד, חיזוק הזהות המקומית של העיר על אף היותה מחוברת לרקמה העירונית של פתח תקוה ומאידך, יצירת חיבורים וזיקות למרחב הסובב אותה.