תכנית מפורטת לבינוי פינוי ברחוב הנורית בקרית היובל

חברת פלא יזמות נדל"ן וחברת גרנד מונטה יזמו הכנת תכנית מפורטת להתחדשות עירונית בשכונת עיר גנים בירושלים, שעיקרה פינוי 100 יח"ד ובינוי של 428 יח"ד חדשות בבנייה רוויה. חברת אורבניקס נבחרה להכין דו"ח חברתי שמטרתו להציג את המשמעויות החברתיות במימוש תכנית ההתחדשות העירונית תוך הצגת אמצעים שונים שיכולים לחזק ולהגביר את ההשלכות החיוביות ממימוש פרויקט זה.

המסמך מהווה חלק ממסמכי התכנית וכולל מיפוי של המארג החברתי הקיים במתחם הנידון, סקירת ההשפעות החברתיות הצפויות של הבינוי על האזור והצעה למנגנונים תומכים בשילוב האוכלוסייה הקיימת במתחם.

כמו כן, המסמך מציג את הפעולות המשתפות שבוצעו בקרב הדיירים הקיימים, דעותיהם בעד ונגד הפרויקט והצעדים התכנוניים-כלכליים-משפטיים שגובשו עם העירייה והוטמעו בתכנית להעצמת היתרונות של הפרויקט מול צמצום ושינוי השפעות שליליות.

התכנית הינה מהראשונות שהוכנו בעיר ירושלים והופקדה בקיץ 2015.