תכנית אב לקיבוץ עינת

חברת אורבניקס נבחרה לשמש כמנהלת צוות התכנון בתכנית האב לקיבוץ עינת, הנערכת בשיתוף עם אדר' אסף קשטן (חברת א.ב. מתכננים).

לקיבוץ עינת תכנית מאושרת מתחילת שנות ה-70. הקיבוץ, אשר קלט אוכלוסייה במהלך השנים האחרונות, צפוי בטווח הבינוני והארוך לעבור תהליכי צמיחה דמוגרפית שבמיצוי הקיבולת משמעותן תוספת של כ-200 משפחות. הקיבוץ החליט לערוך תכנית אב אשר במסגרתה יגובש חזון הפיתוח היישובי אשר יתורגם לצרכים השונים – פיתוח למגורים, שירותי ציבור, מקורות הכנסה ובחינת ההיבטים הסביבתיים הנובעים משימושים ומתשתיות במרחב המיידי הסובב.

צוות החברה עוסק בתכנית ביעוץ תכנוני-פרוגרמטי בתחומים: שירותי ציבור, כלכלה וסביבה. תהליך הכנת התכנית הינו תהליך משתף בפורומים שונים בקיבוץ לרבות: הנהלת קהילה, ועדת קרקעות וכלל החברים והתושבים. ניהול מהלכי השיתוף השונים מבוצע ע"י אורבניקס.

תפיסת הפיתוח שגיבש צוות התכנון מתחשבת ומתמודדת עם מיקומו של הקיבוץ כהתיישבות כפרית המצויה "בצנטרום של הפיילה" וכנגזרת מכך עם לחצי הפיתוח של הגושים העירוניים החובקים אותו ממזרח – ראש העין וממערב – פתח תקוה.