צוות המחלקה הסביבתית באורבניקס ערך עבור חברת "פארק אריאל שרון" את התכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא, כנדרש בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מ- 2009.

חברת פארק אריאל שרון הינה חברה ממשלתית האמונה על תכנון, הקמה, תחזוקה וניהול הפארק, המשתרע על שטח של כ- 8,000 דונם במטרופולין תל אביב. הקמת הפארק הינו פרויקט לאומי המשלב מגוון יעדים ותחומים ביניהם: שיקום סביבתי, ניקוז, אקולוגיה, חקלאות, חינוך, פנאי ונופש.

מטרת התכנית היתה להתוות מדיניות ולגבש תכנית פעולה להטמעת עקרונות והיבטי קיימות בפעילות החברה על רבדיה השונים. התכנית נערכה בשיתוף ובתיאום עם צוות עבודה מקרב עובדי החברה. תוצרי העבודה כללו: תכנית הכוללת יעדי ביצוע לפי חלוקה לתחומים מרכזיים (סביבה, כלכלה, חברה – כלפי הציבור וחברה – פנים ארגוני) וכן מנגנון למעקב ודיווח על השגת היעדים.