ליווי כלכלי בתחום ההתחדשות העירונית – יעוץ למשרד הבינוי 
צוות המחלקה הכלכלית באורבניקס מייעץ למשרד הבינוי והשיכון בתחום ההתחדשות העירונית.

הייעוץ כולל:

      • בדיקות כדאיות כלכלית נקודתיות לפרויקטים של התחדשות עירונית, בחינת המכפיל הנדרש ליצירת כדאיות והמלצות על צעדים ליצירת כדאיות כלכלית.
      • המלצות על גובה הסיוע הממשלתי הנדרש ליצירת כדאיות כלכלית בפרויקטים של תמ"א 38 בפריפריה ובאזורי רגישות סיסמית.
      • בניית מודל להקמת מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית, במטרה לעודד ולהגביר את הפעילות בנושא, תוך גיבוש הנוסחה לסיוע ממשלתי במימון המנהלות.