בניית מודל כלכלי לתקצוב יישובי המועצה האזורית ברנר

חברת אורבניקס בנתה עבור המועצה האזורית ברנר מודל כלכלי לתקצוב יישוביה, לצורך ביצוע פעולות אותן הסמיכה את היישובים לבצע.

מטרת המודל הינה לתמוך במודל האצלת הסמכויות של המועצה האזורית באופן שיאפשר אספקת שירותים תוך הבטחת רמת שירות מינימלית, וכן לאפשר תקציבים גמישים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל יישוב.

על בסיס זה, במסגרת העבודה, נבחנו הצרכים הבסיסיים של כל אחד מהיישובים ונבנה תקציב נורמטיבי לוועד המקומי, המאפשר קביעת סף תחתון ומרכיבים גמישים המותאמים לצרכי היישוב.