"אדריכלות" ההסכם ההיסטורי בין רמת נגב וירוחם על שינוי גבולות וחלוקת הכנסות (עיר הבה"דים)

איריס אפרת ביחד עם חגי רזניק, דאז מנכ"ל המ.א. רמת נגב וכיום עוזר בכיר לשר השיכון,
הובילו את ההסכם ההסטורי להעברת עיר הבה"דים מתחום שיפוט רמת נגב לירוחם, במסגרת מהלך רחב יותר של שיתופי פעולה בין רשויות בנגב תוך הבנה כי שת"פ אזורי וללא מאבקים הינו מנוע לפיתוח וצמיחה כלכלית של הפריפריה בישראל.

עקרונות ההסכם

הסכם היסטורי