שיר מתתיהו, יועצת סביבתית

MA בניהול משאבי טבע ומדיניות סביבתית עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, האוניברסיטה העברית בירושלים.

B.Sc בביולוגיה ומדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.