שחר אוריאן, כלכלן בכיר.

B.A בכלכלה וגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

M.A בלימודי סביבה, התמחות בכלכלה וניהול משאבי אנרגיה וסביבה, ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

  • טל’ משרד: 03-6102859

  • טל’ נייד: 052-6146644

  • דוא"ל: shahar@urbanics.co.il