ערן בן-נון, יועץ סביבתי

MA בניהול משאבי טבע ומדיניות סביבתית עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, האוניברסיטה העברית בירושלים 

BA תקשורת ועיתונאות, מכללת ספיר