אורבניקס – תכנון כלכלה וסביבה-פרופיל

 

שנת יסוד – 1994

(פעילים משנת 1991 במסגרת קבוצת ברניר)

אורבניקס, חברה המתמחה בתכנון כלכלי, אורבני וסביבתי, הוקמה ב-1991 כחברת בת של קבוצת ברניר, הקבוצה הגדולה במשק לאספקת שירותים למגזר המוניציפלי. מאז ועד היום מובלת ומנוהלת ע"י איריס אפרת.

בצוות אורבניקס מתכנני ערים ואזורים, כלכלנים ובוגרי מנהל עסקים, אנשי סביבה וגיאוגרפים בעלי ניסיון רב בייעוץ אסטרטגי-תכנוני-כלכלי-סביבתי.

לקוחות החברה בעבר וכיום הינם רשויות מקומיות ומועצות אזוריות רבות ברחבי הארץ, משרדי ממשלה ביניהם: משרד הפנים, מנהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המשרד לאזרחים ותיקים, רשות מקרקעי ישראל , משרד הרווחה, מנהל הדיור הממשלתי וגופים ציבוריים כמו: הקרן הקיימת לישראל, מערך המפעמים, תאגידי המים והביוב , רפא"ל ועוד.

לחברה גם לקוחות מהמגזר הפרטי כגון: אשדר מקבוצת אשטרום, קבוצת אלמוג-כ.ד.א.י, שפיר הנדסה,  ועוד.

 השילוב של שלושת תחומי ההתמחות: תכנון, כלכלה וסביבה

הופכים את חברת אורבניקס

לחברת הייעוץ והתכנון המובילה והייחודית בישראל.

 
   תחום התכנון

 1. ליווי חשיבה אסטרטגית של ראשי רשויות וגופים מובילים במשק.
 2. הכנת תוכניות אב – מתאר בצוותים בין-תחומיים.
 3. הכנת תכניות אב – מתאר ליישובים ולרשויות מקומיות בתחומים: מגורים ושירותי ציבור, תעסוקה, חינוך, ספורט ובתי עלמין.
 4. עריכת תחזיות אוכלוסייה ופרוגרמות לצרכי ציבור, תעסוקה וחינוך (יועצי משרד הפנים לנושא תחזיות אוכלוסייה ופרוגרמות).
 5. כתיבת ניירות עמדה וחוות דעת בנושאים: ועדות חקירה לשינוי גבולות, איחוד רשויות ואזורי תעסוקה משותפים.
 6. השתתפות בצוותי תכנון לפרוייקטים להתחדשות עירונית בתחומי הפרוגרמה והחברה.
 7. בדיקות וניתוח תכניות בנין עיר (תב"ע) וליווי הבדיקה במוסדות התכנון.
 8. הכנת ספרי נכסים לרשויות מקומיות וטיפול בהפקעות.
 9. הקמה ועדכון של בסיס נתונים לרשות.
 10. הובלה וביצוע תהליכי שיתוף הציבור.

תחום הכלכלה

 1. הכנת חוקי עזר ותחשיבים לתגבור מענק.
 2. הכנת תקציב לרשויות תוך ניתוח ביצוע פעילות המחלקות.
 3. תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכליות.
 4. תכניות הבראה לאיזון התקציב השוטף של הרשות.
 5. ניתוח מענקי איזון.
 6. בחינת פעולות מחלקות ושירותים מוניציפאליים שונים ברשות.
 7. ייעוץ בהכנת צווי ארנונה בגישה תכנונית-כלכלית חדשנית.
 8. בדיקות כלכליות להספקת שירותים מוניציפאליים.
 9. ייעוץ כלכלי ושמאי לתכניות אב ולתכניות בניין עיר.

תחום תכנוני – כלכלי

 1. תכניות פיתוח שנתיות ורב שנתיות.
 2. הכנת תחשיבים כלכליים בתפיסה אורבאנית לחוקי עזר לפיתוח תשתיות.
 3. ייזום, ליווי וניהול פרוייקטים.
 4. הקמת חברות כלכליות וליווי פעילותן.
 5. בדיקת חלופות לשימושים מיטביים בקרקע.
 6. תכנון מרכזים אזוריים.
 7. הכנת פרוגרמות לקראת תב"ע ותכנית עסקית לפרוייקטים.
 8. הכנת וניתוח של סקרי תעסוקה.
 9. אמנת שירות לרשות המקומית.

תחום הסביבה והקיימות

 1. הכנת תכניות אב לפיתוח בר קיימא והטמעת אסטרטגיות לקיימות ברשויות מקומיות.
 2. הכנת תכנית לצמצום צריכת משאבים במשרדי ממשלה (זכיה במכרז "ממשלה ירוקה" של המשרד להגנת הסביבה) וברשויות מקומיות (במסגרת אמנת "תג הסביבה). יעוץ, ליווי וקידום נושא הפחתת צריכת משאבים (אנרגיה, מים, נייר).
 3. הכנת תכניות אב לצמצום הפסולת להטמנה וקידום המיחזור וכן תכניות מפורטות להפרדת זרמים יבש-רטוב, לרבות מיפוי על גבי ממ"ג.
 4. בניה ירוקה: ליווי יזמים בקבלת אישור ל"בניין ירוק" עפ"י ת"י 5281; בניית כלי לדירוג ירוק של מבני משרדים קיימים; קידום בנייה ירוקה ברשויות מקומיות.
 5. ייעוץ סביבתי במסגרת צוותי תכנון (תכניות אב ותכניות מתאר).
 6. הכנת חוות דעת, מסמכים והתנגדויות לוועדות התכנון. ליווי והנחיית ועדות איכות סביבה עירוניות וקבוצות פעילים בפרוייקטים סביבתיים.
 7. כלים לניהול ותחזוקת השטחים הפתוחים.
 8. הגשת בקשות תמיכה לקרנות ולגופי תמיכה בפרוייקטים סביבתיים.