חגית ינקו, כלכלנית.

 B.A, כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן

 M.A, ממשל ומדיניות ציבורית, התמחות בביקורת פנים ציבורית, אוניברסיטת בר אילן.

בעלת תעודת מבקר פנים מוסמך.

במהלך לימודי PH.D במחלקה למדעי החברה משולב.