אמיליה קמינצקי, מתכננת ערים

תואר שני בגאוגרפיה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, האוניברסטיה העברית

  • טל’ משרד: 03-6102830

  • טל’ נייד: 052-3467003

  • דוא"ל: emilia@urbanics.co.il