פביו שיינקמן שחר, מתכנן וגאוגרף

BA  בגיאוגרפיה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

MA מהמכונים לחקר המדבר עם התמחות בלימודי סביבה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב